Tài liệu – Bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành (2012- Cũ)

Link download Giáo trình:

Link download Sách:

About Nguyễn Ngọc Khánh Huyền

Check Also

5 TÀI LIỆU TIẾNG ANH SV Y KHOA NÊN ĐỌC – BS HUỲNH LÊ THÁI BÃO

Bs Huỳnh Lê Thái Bão chia sẻ: ” Có một số bạn hỏi mình đọc …