Vi sinh

ĐỀ CƯƠNG VI SINH YK16A2

Dưới đây là bài soạn đề cương Vi sinh do thành viên YK16A2 soạn, các bạn có thể tham khảo. Link tải: https://drive.google.com/file/d/1OwtcqNSd_3AKEpJln8KqZwq2HAbiVIkW/view Xem trước:

Read More »

Vi sinh vật Y học – Bộ Y tế

Giới thiệu Trường Đại học Y Hà Nội đã xây dựng Chương trình đào tạo mới – đào tạo bác sĩ đa khoa theo hưóng cộng đồng. Chương trình này đã được Bộ Y tê thông qua. Chúng tôi biên soạn cuốn “Vi sinh vật Y học” nhằm phục vụ …

Read More »