Sinh lý học

ĐỀ CƯƠNG SINH LÝ (THAM KHẢO)

Dưới đây là 1 số đề cương mà các anh chị khóa trước soạn, các bạn có thể tham khảo. ĐC SINH LÝ 1,2 Link tải: https://drive.google.com/file/d/1G1Ur3qTx8vF_ju9j_sUL5ew0XcRMmyan/view Xem trước: ĐC SINH LÝ YK16B Link tải: https://drive.google.com/file/d/1dEIkCQnXM2TmLtwQHh3qe785lEJjqttU/view Xem trước: ĐC SINH LÝ 1 (chuyentuK16) Link tải: https://drive.google.com/file/d/1zzE8j8fNFYx3Gz7XL0I6VsU2jhb49Pvb/view Xem trước: ĐC SINH …

Read More »