Đề thi y đa khoa năm 2

TỔNG HỢP ĐỀ THI SINH LÝ 1

NĂM HỌC 2020 – 2021 Đề thi lần 2 Câu 1: Trình bày đặc điểm cấu tạo của niêm mạc ruột non, các tế bào biểu mô hấp thu ở niêm mạc ruột non có đặc điểm gì? Trình này nguyên lý hấp thu các chất: protein, lipid, glucid, vitamin, …

Read More »