Đề thi y đa khoa năm 4

[Đề thi] Nhi 1 LT

Khóa K15 Lớp YK15A2 Câu 1: trình bày đặc điểm gp của dạ dày và sự tiêu hoá thứcc ăn ở dạ dày Câu 2: tb cách chăm sóc trẻ ss đủ tháng và nuôi dưỡng trẻ ss đủ tháng Câu 3: sự phát triển tâm thần, vận động của …

Read More »