Da liễu

Đề cương da liễu 2016

CÁC THƯƠNG TỔN CƠ BẢN 1. Thương tổn lỏng Là những thương tổn do chứa 1 chất lỏng tạo thành, chất lỏng đó có thể trong, sách, đục, chứa máu, mủ,… 1.1. Mụn nước: Sang thương <5mm nhô cao trên mặt da chứa nước trong, mụn nước có thể chảy nước …

Read More »

Đề thi Da liễu k14a1, k13a1

K14: câu 1: Trình bày cơ chế bệnh sinh, một số thuốc gây dị ứng, phân biệt di ứng da do thuốc với các ban do thuốc không có cơ chế miễn dịch trong nhiễm độc da do thuốc- hóa mỹ phẩm. câu 2: Mô tả thử nghiệm Mitsuda và …

Read More »

Phần ôn tập môn da liễu

Một số phần lưu ý khi ôn tập môn Da liễu: Chú ý đây là phần thầy cô nhắc khi giảng bài, không phải đề cương hay bộ đề! Bài NĐD do Thuốc, HMP: ôn hết Bài Chàm: Học phần : Nguyên nhân,T/ch Ls, các thể Ls Bài Ghẻ: Dịch …

Read More »