truyền nhiễm

Đề thi nhiễm k13a1

CÂU 1: ANH/CHỊ HÃY TRÌNH BÀY CHẨN ĐOÁN XÁC ĐỊNH, CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH LỴ TRỰC KHUẨN. CÂU 2: ANH/CHỊ HÃY CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NHIỄM HIV/AIDS. CÂU 3: ANH/CHỊ HÃY TRÌNH BÀY CHẨN ĐOÁN XÁC ĐỊNH, ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN SIÊU VI C. CÂU …

Read More »

Bài tập tình huống nhiễm

Tình huống 1: Ngày giờ vào viện Diễn biến Y lệnh 7h00p 12/12/2016 Bệnh ngày thứ 4 Không có tiền sử dị ứng tuốc Bệnh tỉnh tiếp xúc được DHST Mạch 90l/p, HA:130/70mmHg Nhiệt độ :37 độ C. Da niêm vàng, không phù không xuất huyết dưới da Gan to …

Read More »