Lao

Đề thi lao k15a3

Câu 1: Trình bày triệu chứng lâm sàng Lao sơ nhiễm Câu 2: Triệu chứng lâm sàng của bệnh lao màng phổi thể tràng dịch màng phổi tự do Câu 3: Triệu chứng Cận lâm sàng Lao sơ nhiễm

Read More »