Y học cổ truyền

Đề cương YHCT K14

YHCT Câu 1: Trình bày Vị trí, tác dụng, cách châm của các huyệt sau: Tình Minh, Quyền Liêu, Dương Bạch, Giáp Xa, Thừa Tương. Câu 2: Trình bày Vị trí, tác dụng, cách châm của các huyệt sau: thiên khu, trung phủ, kiên tĩnh, trung quản, kỳ môn Câu …

Read More »

Đề cương Y học cổ truyền K14

CÂU 1: Trình bày nội dung khám bệnh bằng phương pháp thiết chẩn. CÂU 2: Trình bày Vị trí, tác dụng của các huyệt sau: túc tam lý, tam âm giao, âm lăng tuyền, huyết hải, dương lăng tuyền. CÂU 3: Nêu tính vị qui kinh và ứng dụng lâm …

Read More »

Bệnh án Y Học Cổ Truyền

BỆNH ÁN Y HỌC CỔ TRUYỀN I. Phần hành chính Họ và tên bệnh nhân : XXXNăm sinh :1961 Dân tộc :kinh Giới tính : nữ Nghề nghiệp : làm nông Địa chỉ : XXX Địa chỉ báo tin : XXX Ngày giờ vào viện : 01/08/2016 Ngày giờ làm …

Read More »