Tin học đại cương

PPT BÀI GIẢNG PHẦN WORD + EXCEL – Thầy Trần Xuân Thắng.

Đây là phần nội dung bài học được trình bày một cách ngắn gọn giúp cho chúng ta có thể dễ dàng tiếp thu và ghi nhớ hơn. Phần word: https://docs.google.com/presentation/d/1N9Kl_UCvrbnEOhrnECWcKv5-2AqFPaLG/edit#slide=id.p1 Phần Excel: https://docs.google.com/presentation/d/1e7kuyHIAS5wdeqnxFbDQRt2QSrM3uKvL/edit#slide=id.p1

Read More »