Phục hồi chức năng

Đề cương PHCN k14

PHCN Câu 1: Nêu các yếu tố đảm bảo sức khỏe? Câu 2: Trình bày định nghĩa tình trạng khiếm khuyết, giảm chức năng, tàn tật, cho ví dụ ? Câu 3: Hãy trình bày cách phòng ngừa khiếm khuyết, giảm chức năng, tàn tật? Câu 4: Hãy trình bày …

Read More »

Đề cương PHCN k13a1

CÂU 1: TRÌNH BÀY TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA THỦY TRỊ LIỆU. CÂU 2: TRÌNH BÀY ĐỊNH NGHĨA ( CHO VÍ DỤ) VỀ TÌNH TRẠNG KHIẾM KHUYẾT, GIẢM CHỨC NĂNG, TÀN TẬT. CÂU 3: SO SÁNH HỒNG NGOẠI TRỊ LIỆU VÀ SIÊU ÂM TRỊ LIỆU. CÂU 4: TRÌNH BÀY CÁCH …

Read More »