Môn đại cương

Cases file: Sách ôn luyện kiến thức

Bạn đang muốn tổng ôn kiến thức theo chương? Bạn muốn kiếm case lâm sàng liên quan theo phần bạn học? Bạn muốn ôn lại kiến thức và cần nắm trọng tâm vấn đề? Nếu vậy bạn hãy đến với series Case Files: môn gỉ gì gi cũng có. Sách …

Read More »

PPT BÀI GIẢNG PHẦN WORD + EXCEL – Thầy Trần Xuân Thắng.

Đây là phần nội dung bài học được trình bày một cách ngắn gọn giúp cho chúng ta có thể dễ dàng tiếp thu và ghi nhớ hơn. Phần word: https://docs.google.com/presentation/d/1N9Kl_UCvrbnEOhrnECWcKv5-2AqFPaLG/edit#slide=id.p1 Phần Excel: https://docs.google.com/presentation/d/1e7kuyHIAS5wdeqnxFbDQRt2QSrM3uKvL/edit#slide=id.p1

Read More »