Chuyên khoa lẻ

Đề cương Môn Ung thư (K14)

Câu 1:Tình hình dịch tễ học ung thư ở Việt Nam và trên thế giới 1. TỈ LỆ MỚI MẮC Được tính bằng số ca mới mắc trong quần thể trên 100.000 dân tính trong 1 năm, đây là cách tính cách tốt nhất của tần xuất mắc ung thư …

Read More »