[Đề thi 2022] Ung thư đại cương LT

Câu 1: Các chỉ định cơ bản của xạ trị? Cho ví duj minh họa mỗi chỉ định? Ưu và nhược điểm của xạ trị trong ung thư

Câu 2: Trình bày các nguyên tắc xạ trị và cơ chế tác dụng của tia xạ?

Thời gian làm bài 75 phút

About Trần Huỳnh Thanh Nhật

Check Also

Ngoại cơ sở: Khám Chấn Thương Sọ Não (Thầy Tuấn)

NGOẠI CƠ SỞ: KHÁM CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO link down full bài giảng :http://adf.ly/1ZWIR3 KHÁM …