Đề cương – Câu hỏi: Môn Ung thư

ĐỀ CƯƠNG UNG THƯ

1. Tỷ lệ mới mắc, tỷ lệ tử vong, tỷ lệ mắc toàn bộ, các loại ung thư thường gặp ở Việt Nam, thế giới.

2. Nguyên nhân ung thư bên ngoài, bên trong.

3. Diễn tiến tự nhiên.

4. Triệu chứng ung thư: LS, CLS, TNM.

5. Phẫu trị: nguyên tắc, các phương pháp.

6. Xạ trị: nguyên tắc, cơ chế tác dụng, chỉ định, các phương pháp.

7. Hóa trị: nguyên tắc sử dụng, các loại thuốc, tác dụng phụ, các tác nhân sinh học, điều trị trúng đích.

8. Dự phòng bước 1, bước 2

About Nguyễn Ngọc Khánh Huyền

Check Also

Tổng quan cơ bản về xạ trị chữa bệnh ung thư

1.Các nguyên tắc xạ trị trong ung thư : các nguyên tắc chung trong việc …