Y tế công cộng

[Đề cương] KHMT và SKMT

Đề cương được tổng hợp từ các anh chị khóa trên. Tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo. Chúc bạn có kì thi thật tốt https://drive.google.com/file/d/1Peb2LWXeKIUZ_Gn-hLz1PNSaOEeSRX70/view?usp=sharing Xem trước:

Read More »

[Đề cương] Dân số học (tự luận)

Đề cương này chỉ mang tính chất tham khảo. Đề cương do các anh chị khóa trước tổng hợp lại. Nội dung đề cương: Câu 1.Phạm vi nghiên cứu 2.2.1. Qui mô. Để nghiên cứu các vấn đề dân số, người ta không thể nghiên cứu một cá thể, mà …

Read More »