Sản khoa

SẢN LÂM SÀNG

ChoangSK.ppt HSCCSS.ppt K.CTC.docx K.CTC.pptx NoiTietSS.docx NoiTietVoSinh.pptx SAN.benh-tim-va-thai-ky.ppt SAN.GEU.ppt SAN.-HSCCSS.ppt SAN.-K-CTC.ppt SAN.-K-niem-mac-TC.ppt SAN.-ton-thuong-lanh-tinh-CTC.ppt SAN.-thai-gia-thang.ppt SAN.-viem-SD.ppt SAN-SayThai.ppt SAN-SinhNon.ppt SinhNon.ppt SongThai.ppt TLCuocDe.ppt THA-trong-thai-kỳ.pptx XHTCBatThuong.pptx

Read More »

Cases file: Sách ôn luyện kiến thức

Bạn đang muốn tổng ôn kiến thức theo chương? Bạn muốn kiếm case lâm sàng liên quan theo phần bạn học? Bạn muốn ôn lại kiến thức và cần nắm trọng tâm vấn đề? Nếu vậy bạn hãy đến với series Case Files: môn gỉ gì gi cũng có. Sách …

Read More »