[Đề cương] Trắc nghiệm Tình huống lâm sàng sản khoa

https://drive.google.com/file/d/1s62YyVMf9t5yeLyRBcjXmhcaOeNE1NSC/view?usp=sharing

About Trần Huỳnh Thanh Nhật

Check Also

[Tài liệu] Bài giảng (Sản thầy Công)

https://drive.google.com/drive/folders/1fP-mkT-Dyknwge6wLtoVozScjD217gEl?usp=sharing