[Tài liệu] Bài giảng phụ sản 1 (thầy Ba)

https://drive.google.com/file/d/14nOUSYAz-zK8fgZvldocUknR_A1gPe4j/view?usp=sharing

About Trần Huỳnh Thanh Nhật

Check Also

[Đề cương] Trắc nghiệm Tình huống lâm sàng sản khoa

https://drive.google.com/file/d/1s62YyVMf9t5yeLyRBcjXmhcaOeNE1NSC/view?usp=sharing