QUYẾT ĐỊNH Số: 165/QĐ-BYT Ban hành Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2022

Link Download: https://drive.google.com/file/d/1O-P6nGSoHhE_i0PjUCqVWE8U5W2qUwzo/view

Xem trước:

About Huỳnh Hiếu Kiên

Check Also

KẾ HOẠCH: PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM NĂM 2022

KẾ HOẠCH: PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM NĂM 2022 (Ban hành kèm theo Quyết …