Hội chứng Tràn khí Màng Phổi

Link tải: https://drive.google.com/file/d/1PQ7bs7TZRNcFdjlO2ASKE6LbedEaoKS9/view

Xem trước:

About Đào Thị Thanh Hiền

Check Also

Hội chứng Tràn dịch Màng Phổi

Link tải: https://drive.google.com/file/d/1y4Nf48ryi7y-wSzJAKcWK7T36DI_RyCn/view Xem trước: