Hội chứng Tràn dịch Màng Phổi

Link tải: https://drive.google.com/file/d/1y4Nf48ryi7y-wSzJAKcWK7T36DI_RyCn/view

Xem trước:

 

About Đào Thị Thanh Hiền

Check Also

Hội chứng Khó thở

Link tải: https://drive.google.com/file/d/1l2xD7FZzPZWARFWPYsUHakTT-lpHc3Bp/view Xem trước: