GIẢI PHẪU GAN

HÌNH ẢNH VỀ GIẢI PHẪU GAN

About NGUYỄN HOÀI MINH PHƯƠNG

Check Also

Kinh nghiệm học tập Giải Phẫu 1

Giới thiệu môn học: Xin chào, lời đầu tiên a là xin chúc mừng các …