Lâm sàng Nhi khoa 1 TH (29 câu)

Lâm sàng Nhi khoa 1 TH (29 câu)

Link download: https://drive.google.com/file/d/1d6lMNF0oqnNCOvr3G1rd9tQblRJ7fs57/view?usp=sharing

Xem trước:

About Trần Thị Ngọc Trân

Check Also

[Tài liệu] Bệnh xuất huyết não, màng não ở trẻ em

HÀNH CHÍNH: 1. Tên môn học: Nhi cơ sở 2. Tên bài học: BỆNH XUẤT …