Đề thi môn Huyết Học Tế Bào 1 lớp Kỹ Thuật Xét Nghiệm Y Học K20

Câu 1: Trình bày chức năng dòng hồng cầu ?

Câu 2: Trình bày sự hình thành phát triển và chức năng của dòng lympho T ?

About Tô Thị Nhung

Check Also

Đề thi môn An Toàn Trong Phòng Xét Nghiệm Y Học lớp Kỹ Thuật Xét Nghiệm Y Học K20

Câu 1: Trình bày các yếu tố cần lưu ý khi đánh giá tác nhân …