Đề thi Vi Sinh 2 lớp Kỹ Thuật Xét Nghiệm K20

Câu 1 : Chẩn đoán phòng xét nghiệm bệnh thương hàn (Salmonella)

Câu 2 : Phương pháp pha chế môi trường nuôi cấy vi khuẩn

Câu 3 : Quy trình phân lập vi khuẩn liên cầu

About Tô Thị Nhung

Check Also

Đề thi môn An Toàn Trong Phòng Xét Nghiệm Y Học lớp Kỹ Thuật Xét Nghiệm Y Học K20

Câu 1: Trình bày các yếu tố cần lưu ý khi đánh giá tác nhân …