Đề thi môn An Toàn Trong Phòng Xét Nghiệm Y Học lớp Kỹ Thuật Xét Nghiệm Y Học K20

Câu 1: Trình bày các yếu tố cần lưu ý khi đánh giá tác nhân vi sinh vật theo nhóm nguy cơ. Trong trường hợp mẫu xét nghiệm chưa đầy đủ thông tin cần thiết, cần thực hiện những nguyên tắc gì ?

Câu 2: Trình bày nguyên tắc sử dụng tủ lạnh và tủ lạnh sâu ?

Câu 3: Trình bày thủ tục trong trường hợp khẩn cấp cho phòng thí nghiệm vi sinh vật ?

About Tô Thị Nhung

Check Also

Đề thi môn Huyết Học Tế Bào 1 lớp Kỹ Thuật Xét Nghiệm Y Học K20

Câu 1: Trình bày chức năng dòng hồng cầu ? Câu 2: Trình bày sự …