Nhiễm

Đề thi nhiễm k13a1

CÂU 1: ANH/CHỊ HÃY TRÌNH BÀY CHẨN ĐOÁN XÁC ĐỊNH, CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH LỴ TRỰC KHUẨN. CÂU 2: ANH/CHỊ HÃY CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NHIỄM HIV/AIDS. CÂU 3: ANH/CHỊ HÃY TRÌNH BÀY CHẨN ĐOÁN XÁC ĐỊNH, ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN SIÊU VI C. CÂU …

Read More »

Cases file: Sách ôn luyện kiến thức

Bạn đang muốn tổng ôn kiến thức theo chương? Bạn muốn kiếm case lâm sàng liên quan theo phần bạn học? Bạn muốn ôn lại kiến thức và cần nắm trọng tâm vấn đề? Nếu vậy bạn hãy đến với series Case Files: môn gỉ gì gi cũng có. Sách …

Read More »