Cases file: Sách ôn luyện kiến thức

  • Bạn đang muốn tổng ôn kiến thức theo chương?
  • Bạn muốn kiếm case lâm sàng liên quan theo phần bạn học?
  • Bạn muốn ôn lại kiến thức và cần nắm trọng tâm vấn đề?

Nếu vậy bạn hãy đến với series Case Files: môn gỉ gì gi cũng có.

Sách bố cục theo từng vấn đề lớn, mỗi vấn đề được trình bày một case. Thông qua bệnh cảnh và các câu hỏi kèm theo. Sách sẽ vừa phân tích case vừa nhắc lại kiến thức liên quan và trả lời câu hỏi. Cuối mỗi chương sẽ tổng kết lại các kiến thức cần nhớ. Thật sự là một lựa chọn quá khoa học cho tổng ôn kiến thức và tư duy kiến thức. Chúc bạn đọc hài lòng và vui vẻ nhé.

Link tải : Case Files + tên môn học

Lương Gia Huy-TTN

About Lương Gia Huy

Check Also

Ngoại cơ sở: Cách làm bệnh án hậu phẫu (Tham khảo)

BỆNH ÁN HẬU PHẪU Do đặc điểm của ngoại khoa và để sinh viên dễ …