Ngoại cơ sở

Bài giảng của các Thầy

Thầy Đức: Hội chứng viêm phúc mạc: https://drive.google.com/file/d/0Bzq4uXIf8dNTS25nc01mQm1sbFE/view Khám hậu môn trực tràng: https://drive.google.com/file/d/0Bzq4uXIf8dNTS25nc01mQm1sbFE/view Thầy Thanh: Hội chứng chảy máu trong: https://drive.google.com/file/d/0Bzq4uXIf8dNTYkJFZzNILUhCR1k/view Hội chứng tắc ruột: https://drive.google.com/file/d/0Bzq4uXIf8dNTTVN3UnJHRXAweVU/view Hội chứng tắc mật: https://drive.google.com/file/d/0Bzq4uXIf8dNTZ2ozWjRFYndldXc/view Khám hệ niệu sinh dục nam: https://drive.google.com/file/d/0Bzq4uXIf8dNTZUs5QVd5Y1pSWXM/view Thầy Phước: Khám chấn thương sọ não: https://drive.google.com/file/d/0Bzq4uXIf8dNTWGN6ejlabWVzTnc/view Thầy Trọng: Bỏng: …

Read More »