SẢN LÂM SÀNG

 1. ChoangSK.ppt
 2. HSCCSS.ppt
 3. K.CTC.docx
 4. K.CTC.pptx
 5. NoiTietSS.docx
 6. NoiTietVoSinh.pptx
 7. SAN.benh-tim-va-thai-ky.ppt
 8. SAN.GEU.ppt
 9. SAN.-HSCCSS.ppt
 10. SAN.-K-CTC.ppt
 11. SAN.-K-niem-mac-TC.ppt
 12. SAN.-ton-thuong-lanh-tinh-CTC.ppt
 13. SAN.-thai-gia-thang.ppt
 14. SAN.-viem-SD.ppt
 15. SAN-SayThai.ppt
 16. SAN-SinhNon.ppt
 17. SinhNon.ppt
 18. SongThai.ppt
 19. TLCuocDe.ppt
 20. THA-trong-thai-kỳ.pptx
 21. XHTCBatThuong.pptx

About Huỳnh Hiếu Kiên

Check Also

[Tài liệu] Bài giảng (Sản thầy Công)

https://drive.google.com/drive/folders/1fP-mkT-Dyknwge6wLtoVozScjD217gEl?usp=sharing