Đề thi môn Ký Sinh Trùng 1 lớp Kỹ Thuật Xét Nghiệm Y Học K20

Câu 1: Trình bày phân loại chung của ký sinh trùng ?

Câu 2: Trình bày chu kỳ phát triển của giun đũa ?

Câu 3: Mô tả đặc điểm bệnh học, chẩn đoán xét nghiệm và nguyên tắc điều trị bệnh giun kim ?

 

About Tô Thị Nhung

Check Also

Đề thi môn Huyết Học Tế Bào 1 lớp Kỹ Thuật Xét Nghiệm Y Học K20

Câu 1: Trình bày chức năng dòng hồng cầu ? Câu 2: Trình bày sự …