Đề cương Chẩn đoán hình ảnh

Đề cương Chẩn đoán hình ảnh phần cô Ngọc & cô My (GV khoa Y – Đại học Tây Nguyên)

Link download: https://drive.google.com/drive/folders/1_Dw23JloNjIKKEwiBgfzLQwkPyBsG4pS

Xem trước:

About Trần Thị Ngọc Trân

Check Also

POWERPOINT: BÀI GIẢNG CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – BSCKI Trần Đào Minh Ngọc

Link download: https://drive.google.com/drive/folders/16w9fABH8HwsB61cxT92tyLM5WVJlJqUs?usp=sharing