MỨC HỌC PHÍ MỚI NHẤT KHOA Y DƯỢC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN NĂM HỌC 2022-2023

Mức thu học phí hệ đại học năm 2022-2023 TNU như sau
Y chính quy, hệ liên thông, hệ cử tuyển,hệ vừa học vừa làm của trường ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN năm 2022-2023.
Trong đó:
  1. Y đa khoa (chính quy): 680.000đ/tín chỉ. Tăng 70% /1 tín chỉ so với năm học 2021-2022. Tương đương khoảng 24.500.000đ/năm.
  2. Điều dưỡng/ KT xét nghiệm y học (chính quy): 510.000đ/tín chỉ. Tăng 70% /1 tín chỉ so với năm học 2021-2022. Tương đương khoảng 18.500.000đ/năm.
  3. Hệ liên thông 700.000đ/ tín chỉ

 

 

About Đặng Lê Mỹ Duyên

Check Also

NỘI TRÚ VINUNI – TRẢI NGHIỆM MÙA THI ĐẦU TIÊN

NỘI TRÚ VINUNI – TRẢI NGHIỆM MÙA THI ĐẦU TIÊN Chia sẻ từ BSNT. Nguyễn …