NHẬP NỘI DUNG CẦN TÌM KIẾM VÀO Ô NÀY!

Y Tây Nguyên, Tài liệu Y, Tin tức Y Khoa, Điểm chuẩn, Bác sĩ đa khoa, Điều dưỡng, xét nghiệm

  1. THÔNG BÁO CỦA BAN QUẢN TRỊ

   Chủ đề:
   18
   Bài viết:
   55
   RSS
  1. HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO SINH VIÊN

   Chủ đề:
   82
   Bài viết:
   100
   RSS
  2. Y KHOA TỔNG HỢP

   Chủ đề:
   1,531
   Bài viết:
   1,534
   Mới nhất: công ty thiên dược nano, 29/11/23
   RSS
 1. THẢO LUẬN CHUNG

  .....Hỏi đáp kiến thức từ Y1 đến Y6
 2. Y KHOA CHUYÊN NGÀNH

  .........Hãy cùng nhau chia sẻ và thảo luận nhé !!
  1. CLB NGOẠI KHOA - Y TÂY NGUYÊN

   Chủ đề:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  2. CLB NHI KHOA Y TÂY NGUYÊN

   Chủ đề:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  3. NHI KHOA

   Chủ đề:
   20
   Bài viết:
   20
   RSS
  4. CẬN LÂM SÀNG

   Chủ đề:
   29
   Bài viết:
   34
   Mới nhất: Tài liệu ECG full TuanTran124, 29/8/21
   RSS
 3. THƯ VIỆN

  ...... Đọc sách y khoa mỗi ngày với những cuốn sách hay được chọn lọc!
  1. ANH VĂN 1 2 3 4 - B1

   Chủ đề:
   4
   Bài viết:
   9
   RSS
  1. KINH NGHIỆM TÂN SINH VIÊN Y1

   Chủ đề:
   24
   Bài viết:
   35
   RSS
  2. NGUYÊN LÝ 1-2 - TÂM LÝ

   Chủ đề:
   11
   Bài viết:
   17
   Mới nhất: TRIẾT MAC-LENIN K20 Chloe Phan, 27/1/21
   RSS
  3. ĐỀ THI Y1

   Chủ đề:
   77
   Bài viết:
   177
   RSS
  1. ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN

   Chủ đề:
   3
   Bài viết:
   4
   Mới nhất: Đề cương ĐDCB Nguyễn Duy Thông, 31/10/22
   RSS
  2. SINH LÝ HỌC 1-2-3

   Chủ đề:
   27
   Bài viết:
   40
   Mới nhất: Sinh lý 2 Bảo Vi, 23/6/23
   RSS
  3. GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

   Chủ đề:
   13
   Bài viết:
   14
   Mới nhất: Star media helmsman Patricia, 21/11/22
   RSS
  4. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

   Chủ đề:
   7
   Bài viết:
   10
   RSS
  5. HÓA SINH - VI SINH - MÔ PHÔI

   Chủ đề:
   63
   Bài viết:
   85
   RSS
  6. GIẢI PHẪU 2

   Chủ đề:
   10
   Bài viết:
   13
   Mới nhất: Giải phẫu Gan NNKH, 13/9/22
   RSS
  7. ĐỀ THI Y2

   Chủ đề:
   169
   Bài viết:
   268
   RSS
  1. NỘI CƠ SỞ

   Chủ đề:
   43
   Bài viết:
   63
   Mới nhất: Nội cơ sở K20 kì 1 Chloe Phan, 20/4/23
   RSS
  2. NGOẠI CƠ SỞ

   Chủ đề:
   19
   Bài viết:
   31
   Mới nhất: Ngoại cơ sở K20 kỳ I Chloe Phan, 20/4/23
   RSS
  3. SINH LÝ BỆNH - HUYẾT HỌC

   Chủ đề:
   28
   Bài viết:
   40
   Mới nhất: Sinh lý Bệnh - K21C Lê Minh Thành, 7/11/23
   RSS
  4. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

   Chủ đề:
   21
   Bài viết:
   24
   Mới nhất: Kì 2, 2022-2023 Linhyk19a3, 14/6/23
   RSS
  5. PHÃU THUẬT THỰC HÀNH

   Chủ đề:
   13
   Bài viết:
   13
   RSS
  6. KÝ SINH TRÙNG

   Chủ đề:
   15
   Bài viết:
   17
   RSS
  7. GIẢI PHẪU BỆNH

   Chủ đề:
   29
   Bài viết:
   49
   RSS
  8. ĐỀ THI Y3

   Chủ đề:
   145
   Bài viết:
   182
   Mới nhất: PTTH - YK21C Lê Minh Thành, 7/11/23
   RSS
  9. DƯỢC LÝ

   Chủ đề:
   25
   Bài viết:
   30
   RSS
  1. BỆNH HỌC NGOẠI KHOA

   Chủ đề:
   23
   Bài viết:
   27
   Mới nhất: ĐC Ngoại BL1 - YK19 Linhyk19a3, 22/12/22
   RSS
  2. SẢN - NHI

   Chủ đề:
   51
   Bài viết:
   60
   RSS
  3. SỨC KHỎE MT- DÂN SỐ-SKSS

   Chủ đề:
   32
   Bài viết:
   37
   Mới nhất: [Đề cương] KHMT và SKMT Huy Ig TTN, 23/9/22
   RSS
  4. DINH DƯỠNG VÀ VSATTP

   Chủ đề:
   35
   Bài viết:
   36
   RSS
  5. ĐỀ THI Y4

   Chủ đề:
   146
   Bài viết:
   157
   RSS
  1. NHIỄM - DA LIỄU - DỊ ỨNG - LAO

   Chủ đề:
   40
   Bài viết:
   44
   Mới nhất: HP ONLINE Y5 K17 Bình Maximus, 16/5/23
   RSS
  2. THẦN KINH - TÂM THẦN

   Chủ đề:
   32
   Bài viết:
   32
   Mới nhất: TÂM THẦN ONLINE K17 Bình Maximus, 16/5/23
   RSS
  3. YH CỔ TRUYỀN - PH CHỨC NĂNG

   Chủ đề:
   16
   Bài viết:
   16
   Mới nhất: PHCH ONLINE K17 Bình Maximus, 16/5/23
   RSS
  4. TAI MŨI HỌNG - RĂNG HÀM MẶT - MẮT

   Chủ đề:
   30
   Bài viết:
   31
   Mới nhất: HP MẮT ONLINE K17 Bình Maximus, 16/5/23
   RSS
  5. ĐỀ THI Y5

   Chủ đề:
   127
   Bài viết:
   135
   Mới nhất: Dị Ứng LT 19A3 Nhật Nga, 28/10/23
   RSS
  1. Ngoại Y6

   Chủ đề:
   7
   Bài viết:
   11
   Mới nhất: Bài giảng a.hoàng Vũ Minh Trí, 20/12/19
   RSS
  2. Sản Y6

   Chủ đề:
   3
   Bài viết:
   5
   RSS
  3. Nhi Y6

   Chủ đề:
   20
   Bài viết:
   22
   RSS
  4. ĐỀ THI Y6

   Chủ đề:
   30
   Bài viết:
   30
   Mới nhất: Cd liên ck ngoại Vannguyen9399, 12/6/23
   RSS
  1. TÀI LIỆU XÉT NGHIỆM NĂM 1

   Chủ đề:
   14
   Bài viết:
   14
   Mới nhất: Đề thi hoá sinh 1 k18 Nông Duyến, 11/6/19
   RSS
  2. TÀI LIỆU XÉT NGHIỆM NĂM 2

   Chủ đề:
   5
   Bài viết:
   5
   Mới nhất: Kí sinh trùng 1 - K18 Ngọc Lam, 1/1/20
   RSS
  3. TÀI LIỆU XÉT NGHIỆM NĂM 3

   Chủ đề:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  4. TÀI LIỆU XÉT NGHIỆM NĂM 4

   Chủ đề:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  1. Thủ thuật

   Chủ đề:
   1,237
   Bài viết:
   1,239
   RSS
DMCA.com Protection Status