Dinh dưỡng – vệ sinh an toàn thực phẩm

[Tài liệu] Dinh dưỡng học (Đh y khoa Phạm Ngọc Thạch)

Tài liệu tham khảo môn Dinh dưỡng – Vệ sinh an toàn thực phẩm của trường Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch Tập giáo trình này gồm 3 phần chính: – Dinh dưỡng cơ bản – Dinh dưỡng lâm sàng – Dinh dưỡng cộng đồng https://drive.google.com/file/d/1zo89QpzB-OaBC78J34LJ30gZn-a-qMej/view?usp=sharing Xem trước

Read More »