Dân số học

[Đề cương] Dân số học (tự luận)

Đề cương này chỉ mang tính chất tham khảo. Đề cương do các anh chị khóa trước tổng hợp lại. Nội dung đề cương: Câu 1.Phạm vi nghiên cứu 2.2.1. Qui mô. Để nghiên cứu các vấn đề dân số, người ta không thể nghiên cứu một cá thể, mà …

Read More »