NHẬP NỘI DUNG CẦN TÌM KIẾM VÀO Ô NÀY!

Tài liệu NHI LÂM SÀNG

Thảo luận trong 'Nhi Y6' bắt đầu bởi Dano, 19/5/19.

LÀ 1 THÀNH VIÊN BIẾT CHIA SẺ - HÃY ĐĂNG BÀI XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG
BẤM NÚT LIKE CUỐI BÀI - COMMENT CẢM ƠN NGƯỜI ĐĂNG - SHARE BÀI VIẾT CHO CỘNG ĐỒNG LÀ HÀNH VI ỨNG XỬ ĐẸP CÓ VĂN HÓA
 1. Dano

  Dano Thành viên tâm huyết Thành viên

  Tham gia ngày:
  18/10/15
  Bài viết:
  70
  Đã được thích:
  52
  Điểm thành tích:
  28
  Giới tính:
  Nam
  Money:
  1,923$
  1. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/chia-se-phac-d-diu-tr-nhi-khoa-2018-docx.672/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
  2. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/hd-cd-va-dt-mt-s-bnh-thuong-gap-o-tre-em-20150807-pdf.673/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
  3. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/nhi-docx.674/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
  4. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/phac-d-diu-tr-nhi-dng-1-pdf.676/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
  5. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/phac-d-ngoai-bnh-vin-nhi-dng-2-pdf.677/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
  6. NHI ĐỒNG THEO BÀI:
   1. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/antoantm-pdf.678/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   2. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/apxegan-pdf.679/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   3. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/apxephoi-pdf.680/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   4. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/benhcotimdanno-pdf.681/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   5. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/benhcotimhanche-pdf.682/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   6. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/benhcotimphidai-pdf.683/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   7. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/benhteocotuysong-pdf.684/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   8. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/benhthap-pdf.685/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   9. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/beophi-pdf.686/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   10. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/caoha_2-pdf.687/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   11. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/cogiat-pdf.688/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   12. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/cogiatsosinh-pdf.689/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   13. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/connhipnhanh-pdf.690/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   14. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/contim-pdf.691/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   15. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/cpap-pdf.692/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   16. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/croup-pdf.693/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   17. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/daithaonhat-pdf.694/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   18. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/ddquasonddaday-pdf.695/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   19. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/dic-pdf.696/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   20. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/dinhduong_1_so_benhly-pdf.697/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   21. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/dinhduong_qua_sond_dd-pdf.698/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   22. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/dinhduong_qua_tm-pdf.699/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   23. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/divatduongtho-pdf.700/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   24. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/doi-chieu-dien-tich-da-pdf.701/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   25. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/dongkinh-pdf.702/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   26. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/fallot-pdf.703/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   27. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/guillain-barre-pdf.704/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   28. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/haduonghuyet-pdf.705/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   29. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/haduonghuyet_2-pdf.706/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   30. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/hcstevenjohnsons-pdf.707/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   31. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/hcth-pdf.708/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   32. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/hcthucbaomau-pdf.709/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   33. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/hcxuathuyet-pdf.710/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   34. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/hemophilia-pdf.711/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   35. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/henoch-schonlein-pdf.712/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   36. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/hiv-pdf.713/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   37. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/hoga-pdf.714/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   38. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/honme-pdf.715/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   39. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/kawasaki-pdf.716/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   40. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/kenhnhithat-pdf.717/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   41. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/lao-pdf.718/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   42. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/lieuthuoc-pdf.719/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   43. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/loansanphoi-pdf.720/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   44. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/locbenhcapcuu-pdf.721/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   45. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/lupus-pdf.722/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   46. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/lytructrung-pdf.723/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   47. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/motsongodocthuonggap-pdf.724/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   48. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/noisoitieuhoa-pdf.725/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   49. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/ntbv-pdf.726/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   50. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/nthsosinh-pdf.727/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   51. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/ntron-pdf.728/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   52. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/nuoiantm-pdf.729/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   53. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/ngatnuoc-pdf.730/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   54. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/ngodoccap-pdf.731/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   55. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/ngodocphospho-pdf.732/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   56. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/ngodocthucan-pdf.733/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   57. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/ngungtim-pdf.734/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   58. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/nhiemtrunghuyet-pdf.735/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   59. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/nhiemtrunghuyetnaomocau-pdf.736/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   60. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/nhiemtrungtieu-pdf.737/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   61. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/nhiemtrungtucau-pdf.738/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   62. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/nhipnhanhthat-pdf.739/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   63. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/nhuocco-pdf.740/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   64. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/ongdot-pdf.741/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   65. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/pda-pdf.742/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   66. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/phandochungco-pdf.743/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   67. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/phuphoicap-pdf.744/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   68. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/quaibi-pdf.745/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   69. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/rancan-pdf.746/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   70. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/rgo-pdf.747/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   71. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/rldiengiai-pdf.748/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   72. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/rldiengiai_2-pdf.749/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   73. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/rlkiemtoan-pdf.750/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   74. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/rlnhipcham-pdf.751/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   75. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/sinhthietgan-pdf.752/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   76. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/soc-pdf.753/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   77. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/socmatmau-pdf.754/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   78. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/socpv-pdf.755/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   79. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/soi-pdf.756/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   80. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/sosinhnonthang-pdf.757/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   81. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/sot-pdf.758/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   82. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/sotkeodai-pdf.759/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   83. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/sotret-nang-pdf.760/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   84. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/suydd-pdf.761/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   85. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/suyen-pdf.762/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   86. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/suygiap-pdf.763/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   87. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/suyhohap-pdf.764/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   88. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/suyhohapsosinh-pdf.765/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   89. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/suytim-pdf.766/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   90. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/suytuy-pdf.767/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   91. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/suythancap-pdf.768/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   92. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/suythanman-pdf.769/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   93. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/sxh-nang-pdf.770/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   94. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/sxh-pdf.771/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   95. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/takayasu-pdf.772/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   96. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/tangapcua-pdf.773/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   97. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/tangsinhthuongthan-pdf.774/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   98. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/tckeodai-pdf.775/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   99. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/tiemchung-pdf.776/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   100. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/tieuchaycap-pdf.777/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   101. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/tieuduong-pdf.778/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   102. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/thalassemia-pdf.779/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   103. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/thieumau-pdf.780/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   104. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/thieumautanhuyet-pdf.781/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   105. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/thieumauthieusat-pdf.782/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   106. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/thomay-pdf.783/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   107. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/thomaysosinh-pdf.784/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   108. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/thongliennhi-pdf.785/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   109. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/thonglienthat-pdf.786/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   110. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/thuonghan-pdf.787/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   111. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/thuydau-pdf.788/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   112. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/trandichmp-pdf.789/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   113. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/trankhimp-pdf.790/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   114. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/tranmump-pdf.791/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   115. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/truyenmau-pdf.792/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   116. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/vangda-u-mat-pdf.793/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   117. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/vangdaabo-pdf.794/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   118. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/vangdasosinh-pdf.795/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   119. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/vctc-pdf.796/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   120. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/viemcotim-pdf.797/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   121. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/viemgan-pdf.798/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   122. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/viemhoaituruotnon-pdf.799/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   123. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/viemkhopdangthap-pdf.800/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   124. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/viemloetddtt-pdf.801/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   125. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/viemmangngoaitim-pdf.802/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   126. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/viemnao-pdf.803/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   127. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/viemphoi-pdf.804/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   128. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/viemphoisosinh-pdf.805/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   129. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/viemruothoaitu-pdf.806/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   130. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/viemtuycap-pdf.807/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   131. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/viemtuycatngang-pdf.808/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   132. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/vmnsosinh-pdf.809/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   133. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/vntmnt-pdf.810/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   134. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/vp-hitxangdau-pdf.811/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   135. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/vtpq-pdf.812/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   136. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/xetnghiem-pdf.813/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   137. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/xhgtc-pdf.814/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   138. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/xhnmnmuon-pdf.815/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   139. 'http://ykhoataynguyen.com/attachments/xhnmnsom-pdf.816/?temp_hash=3ac072017936044ef1704845bc06de44'
   

  Các file đính kèm:

  Bài viết mới
  FULL TÀI LIỆU NHI Y6 bởi hlthaibao, 24/3/18 lúc 22:44
  ĐỀ CƯƠNG NHI 2 Y6 bởi hlthaibao, 24/3/18 lúc 22:42
DMCA.com Protection Status